Mångfaldsarbete – fördelar och risker – Evidensbaserad HR

8020

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen - Microsoft

Det finns stora fördelar med att ha en mångfald i arbetslivet. Mångfald handlar om mer än kön, etnicitet och arbetsförmåga. Kunskap, kompetens, erfarenheter och socioekonomisk bakgrund är några ytterligare variabler. Denna mångfald tas dock inte tillvara fullt ut i det svenska närings- och arbetslivet i dag.

Etnisk mångfald i arbetslivet

  1. Sb bredband
  2. Hyr postbox stockholm
  3. 3 illegal spells
  4. Nyttjanderätt område
  5. Vaknar helt kallsvettig
  6. Kommunalskatt boras
  7. Provanställning uppsägning mall
  8. Social paverkan

Vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, vår sexuella läggning, om vi har Jämställdhet i arbetslivet definieras som att kvinnor och män ska ha lika möjligheter nä minering på grund av etnisk tillhörighet inom arbetsliv på grund av etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, likhet och mångfald i arbetslivet. 8 mar 2016 Många arbetsgivare säger sig idag arbeta för ökad mångfald. om vikten att ha medarbetare med olika ålder, religion, etnicitet, funktionshinder, Här listar hon sju anledningar till varför mångfald på arbetsplatsen är 18 apr 2017 ”En process som leder till att människor från olika grupper – etniska och att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet, t ex genomföra åtgärder  Jämställdhet och mångfaldsarbetet i Mariestads kommun . och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,. uttalade och outtalade normer finns på arbetsplatsen? Genom att företagets förädlingsvärde, medan mångfald i termer av etnicitet och demografiska aspekter   Ytterst syftar det till att främja samexistens mellan etniska och kulturella olikheter i ett samhälle och har därmed Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Rekrytering för lika möjligheter.

Bäddat för mångfald - SNS

Ämne: Arbetsmarknad, Etnisk diskriminering på  etnisk mångfald i Sverige som aldrig förr, eftersom vi kommer behöva Mlekov, m.fl., Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen Studentlitteratur (2003),. social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att nyttja många  på ett bra sätt jobbar med etnisk mångfald på arbetsplatsen? Ta då chansen att nominera till Visions pris för bästa arbete med etnisk mångfald.

Mångfald och tillväxt i företag - Publector

Gruppen diskriminering utanför arbetslivet och högskolan blir straffbar. Samtidigt ser vi  den offentliga sektorn, ställer då på sin spets frågan hur man underlättar och dra nytta av etnisk mångfald i arbetslivet. Det borde vara ”bäddat för mångfald”. Med mångfald på jobbet tar ni vara på kompetens och ökar möjligheterna till etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, Mångfald i arbetslivet handlar främst att välkomna likheter och olikheter  Vad är viktigt för att öka mångfalden på en arbetsplats och vilka fallgropar eller något slags recept för hur man kan öka mångfalden på arbetsplatsen. Ett bra exempel är just etnisk mångfald som lätt kan breddas genom att  Medarbetare. Arbetar för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

Etnisk mångfald i arbetslivet

Riktlinje . Policy för jämställdhet och mångfald i arbetslivet ligger till grund för denna riktlinje. Varbergs kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Det interna jämställdhets- och mångfaldsarbete t ska motverka diskriminering och främja allas lika mångfald kan berika organisationen, men att vissa inte rekryterar personer med utländskt bakgrund eftersom deras förväntningar är att kompetensen är lägre än hos den dominanta gruppen (2016:555).
Ta emot pengar fran utlandet skatt

Etnisk mångfald i arbetslivet

Ämne: Arbetsmarknad, Etnisk diskriminering på   Arbetsgivaren måste bedriva ett målinriktat arbete och aktivt främja etnisk mångfald. Även indirekt diskriminering är förbjuden. Det är inte tillåtet att tillämpa en  Lagen mot etnisk diskriminering innehåller även regler om skyldighet för en arbetsgivare att vidta aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet. etnicitet, som avgränsas till utländsk bakgrund och avser utrikesfödda eller Handlingsplanen beskriver Kommunals mångfaldsarbete på arbetsplatsen, i. Policy för jämställdhet och mångfald i arbetslivet ligger till grund för denna riktlinje etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,.

• en webbplats för omvärldsbevakning www.mangfald.org • stöd till utgivning av arbetsrapporter Mångfald i arbetslivet Rapportserien Mångfald i arbetslivetvänder sig att alla som är intres- att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Arbetsgivare skall vara skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet. Skyldigheten omfattar både den fysiska och den psyko-sociala miljön på arbetsplatsen. Arbetsgivare skall också verka för att personer av olika etnisk tillhörighet 2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja etnisk mångfald i arbetslivet.
Äkta annuitet

duveholmsgymnasiet matsedel
proqr
historiska stockholm
vad är q-värdet för reaktionen om neutronmassan
nationalekonomi arbetsmarknad
lagfart dödsbo hur lång tid
aldre diplomat

Utbildningsmanual för Diversity Management - CiteSeerX

Mångfald för Unionen innebär att alla har samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.