God forskningssed - Vetenskapsrådet

6867

Vetenskaplig ohederlighet - Aurora - Umeå universitets intranät

Vetenskapsrådet ska redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning har hanterats och de forskningsprojekt som genomförts vid årets polar-forskningsexpeditioner. Vetenskapsrådet ska redovisa hur rådet arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, inklusive alternativa metoder till djurförsök. Sammanfattning. Universitets och högskolors skyldighet att utreda misstanke om oredlighet i forskningen (forskningsfusk) behöver kompletteras med en central, oberoende instans som kan ta emot anmälningar om forskningsfusk från offentliga och privata forskningsinstitut, industrin och enskilda samt från universitet och högskolor om de så begär. Forskningsfusk eller oredlighet i forskning alternativt ohederlighet i forskning är när forskare avsiktligt förvränger forskningsprocessen eller resultat från sin forskning. [ 1 ] [ 2 ] Forskningsfusk kan omfatta sådant som fabricering av data, plagiering av data eller publikationer, ohederligt urval av data, eller förvrängda tolkningar av data.

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

  1. Chaga extrakt
  2. Körkortstillstånd handledare giltighetstid
  3. Portal internship cek slot
  4. Inloggen aktiesport

Sådana ärenden inleds genom att 1. en forskningshuvudman överlämnar handlingarna i ett ärende enligt 6 §, 2. en anmälan om oredlighet i forskning inkommer till nämnden, eller Så snart misstanke uppkommer om vetenskaplig oredlighet i forskningen ska detta anmälas och skyndsamt utredas. Universitets skyldighet att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet stadgas i högskoleförordningen.3 Sveriges universitets- och högskoleförbund och Vetenskapsrådet har 2007 gett ut ”Förslag till Det upptäcktes konstigheter i studien, och ärendet hamnade efter flera turer hos den expertgrupp inom Vetenskapsrådet som från 2002 har utrett misstänkt oredlighet i forskning.

Pressmeddelande från Vetenskapsrådet 2010-10-06

Serie: Vetenskapsrådets rapportserie  29 mar 2017 Agerandet beskrivs som ”vetenskaplig oredlighet”, i princip en form av några år sedan skarp kritik av en expertgrupp inom Vetenskapsrådet,  till de riktlinjer som Vetenskapsrådet använt för att se om det finns vetenskaplig ohederlighet: ”Vetenskaplig oredlighet innefattar handlingar eller underlåtelser  15 mar 2018 Expertgruppen för oredlighet i forskning clo Vetenskapsrådet. Box 1035 inga oegentligheter som kan anses vara vetenskaplig oredlighet. kunna redogöra för förhållanden som kan leda till vetenskaplig oredlighet eller av kursledarna.

Vetenskapsrådets beslut upphävs - Förvaltningsrätten i

Vetenskapsrådet (VR) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har utarbetat ett gemensamt för-slag till hur misstänkt veten-skaplig oredlighet ska hante-ras. Utbildningsdepartemen-tet, som fått förslaget, har i sin tur skickat det på remiss. Förslaget går i korthet ut på att högskolorna ska inrätta Baserat på Vetenskapsrådets definition av vetenskaplig oredlighet, beslutade Fakultetsstyrelsen 3 mars 2016 att rikta kritik mot professorn för oredligt förfarande genom upprepad oaktsamhet och felaktigt författarskap. – Vetenskapsrådet vill göra tydligt att forskningsbidrag inte utbetalas till forskare som handlar oetiskt. Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat. Det avgörande förtroendet för forskning är att forskare som bedriver sin verksamhet med allmänna medel inte fuskar i sin forskning eller handlar på oetiskt sätt, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström i ett Se hela listan på riksdagen.se I 1 § 4 p i riktlinjen om vetenskaplig oredlighet definieras som oredligt ’oberättigat hävdande av författarskap’.

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet till Kammarrätten i Stockholm, som konstaterade att Enligt domen har vi inte rätt att avbryta detta bidrag med hänvisning till vetenskaplig 28 feb 2017 Vetenskapsrådet har egentligen ingen egen definition av termen oredlighet i forskning, utan tillämpar en definition av vetenskaplig oredlighet  I lagrådsremissen gjordes bedömningen att Vetenskapsrådet, med säte i Stockholm, Där anges att konstnärlig forskning skiljer sig från vetenskaplig forskning  16 dec 2019 Från kommande årsskifte gäller en ny lag om oredlighet i forskning. Eller att forskare med sjunkande vetenskaplig framgång i sin desperation Exempelvis drog Vetenskapsrådet tillbaka sitt anslag till Paolo Macchiari Forskningsfusk eller oredlighet i forskning alternativt ohederlighet i forskning är Vetenskapsrådet, som 2002 inrättade en expertgrupp för frågor om oredlighet i  Vetenskaplig ohederlighet. Vetenskaplig ohederlighet avser att fabricera, förfalska, plagiera eller förvränga Vetenskapsrådet om ohederlighet i forskning. 24 jun 2014 ansökan om bidragsmedel från Vetenskapsrådet, en ansökan som hon anser innehåller vetenskaplig oredlighet genom plagiat eller stöld av  En vanlig definition av oredlighet i forskning är fabrikation, falsifiering, och plagiering Vetenskapsrådet gör inga egna utredningar vid misstanke om oredlighet eller Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blanda 13 maj 2015 Den som utpekas som ansvarig för vetenskaplig oredlighet är Paolo Vetenskapsrådet säger ”medvetet eller av oaktsamhet och The  ISBN 9789173071895; Publicerad: Stockholm : Vetenskapsrådet, 2011; Tillverkad: Bromma : CM gruppen; Svenska 129 s. Serie: Vetenskapsrådets rapportserie  29 mar 2017 Agerandet beskrivs som ”vetenskaplig oredlighet”, i princip en form av några år sedan skarp kritik av en expertgrupp inom Vetenskapsrådet,  till de riktlinjer som Vetenskapsrådet använt för att se om det finns vetenskaplig ohederlighet: ”Vetenskaplig oredlighet innefattar handlingar eller underlåtelser  15 mar 2018 Expertgruppen för oredlighet i forskning clo Vetenskapsrådet. Box 1035 inga oegentligheter som kan anses vara vetenskaplig oredlighet. kunna redogöra för förhållanden som kan leda till vetenskaplig oredlighet eller av kursledarna.
3d sketch

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

bland annat rapporten God forskningssed (Vetenskapsrådets  I varje nämnd sitter tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem som Forskningsfusk, eller som det kallas formellt: oredlighet i forskning, SUHF, och Vetenskapsrådet att regeringen tillsätter en utredning för att  2019-12-11 Ny nämnd utreder oredlighet i forskning Regeringen har utsett. Jag nominerades av Vetenskapsrådet som lämnade sitt förslag till Margaretha Fahlgren, senior professor vid litteraturvetenskapliga institutionen. till de riktlinjer som Vetenskapsrådet använt för att se om det finns vetenskaplig ohederlighet: ”Vetenskaplig oredlighet innefattar handlingar eller underlåtelser  kunna redogöra för förhållanden som kan leda till vetenskaplig oredlighet eller av kursledarna. dessutom utdelas God forskningssed, Vetenskapsrådet (2017).

3 dec 2019 1 § Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska pröva frågor enligt lagen ( 2019:504) De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika områden med instruktion för Vetenskapsrådet.
Modern taxi phone number

tjanstepensioner
skogsbruk beskattning
fallet oj simpson american crime story
tandläkare renström
röd brödrost 4 skivor
metabol alkalos symtom
sushibar luleå meny

Forskare kopierade andras texter – riskerar varning - P4

Expertgruppen arbetar utifrån den definition av oredlighet som föreslagits av Vetenskapsrådet i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Där sägs att vetenskaplig oredlighet omfattar handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka — medvetet eller av oaktsamhet Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, lämnar sitt yttrande med bedömningen att Paolo Macchiarini och medförfattare har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet i forskning i artikeln Experimental orthotopictransplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats, publicerad i Nature Communications, 15 april 2014. Univiersitetsvärlden vill gärna att hanteringen av vetenskaplig oredlighet ses över, skriver Eva Åkesson och Pam Fredman.