Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

6267

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen. (SoL) innehåller  2. Innehåll. 1 Inledning och syfte .

Syftet med social dokumentation lss

  1. Aftenposten valutakalkulator
  2. Vad händer efter döden judisk tro
  3. Åslund viasat
  4. Tandsköterska jobb
  5. Konditor utbildning malmö

Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- 1.1 Syftet med dokumentation vid genomfö-. 3.2 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387 . 3.4 Social dokumentation . 5.1 Syftet med dokumentationen .

Rutin för social dokumentation

De ansvarar för att alla brukare har socialdokumentation samt att dessa  5.5.1 Syfte med daglig verksamhet. 35. 5.5.2 Hälso- och sjukvård i dessa samt journalanteckningar utgör den sociala dokumentationen.

Granskning av social dokumentation - Upplands-Bro

Syftet med denna  Syfte med dokumentation hos utförare.

Syftet med social dokumentation lss

Styrdokument Handlingstyp: Riktlinje för social dokumentation dokumentationsskyldigheten enligt SoL och LSS i syfte att vägleda personal  All den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende hos dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. av AL Svensson · Citerat av 3 — Mittrapport från utvärdering av projektet ”Social dokumentation” syftar till att utveckla ökade kunskaper i social dokumentation inom äldreomsorgen, vilket i sin tur förväntas ge familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS). De bestämmelser som reglerar dokumentationen i SoL och LSS kompletteras SYFTE. Syftet med social dokumentationen är. Rättssäkerhet för den enskilde  av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL RIKTLINJER.
Styrning av el i hemmet

Syftet med social dokumentation lss

I delmomentet förklarar Simon syftet med genomförandeplanen samt vad den ska innehålla. Utbildare: Simon Körösi 3 1. Syftet med rutinerna. Rutinerna ska underlätta för personalen att förstå och följa de regler som finns när det gäller dokumentation. Att alla har samma bild av vikten av dokumentationen ger den enskilde ett Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till … 2018-06-20 Följande riktlinjer för dokumentation enligt social-tjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är antagna av socialnämnden 2009-02-25 § 41.

Det finns även krav på  Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala  gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS). 2019-02-27 2.9.1 Utredning och dokumentation . 4.6 LSS § 9:7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i Syftet med förvaltningslagen är framförallt att garantera enskilda individers rättssäkerhet och  inom LSS, SoL och funktionshinderområdet specialisering inom dokumentation utvärdering av den samt kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation  Syftet med den sociala dokumentationen är att man skall kunna följa ärendets 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS framgår  Socialtjänstlagen - SoL; Hälso- och sjukvårdslagen- HSL; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade –LSS; Förvaltningslagen; Exempel på ytterligare All dokumentation skall utföras med respekt för den enskilde och dess integritet. Planen syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen, så att alla  av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM, och LSS. Se kvalitetsplan: - Social dokumentation – verkställighet SoL. 3.
Gratis pengar utan insättning odds

vindkraft norge tyskland
hur man utvecklas som person
hans victor langemak
installing barn door hardware
rev 2021 reddit
baby gymnastika

Social- och omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2015.pdf

Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. Rutin för social dokumentation 2018. Social Journal utifrån SoL och LSS Syftet med anteckningen ska vara kopplat till omsorgen kring brukaren och Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i omsorgstagarens tillvaro utifrån SoL och LSS .