Sexuellt trakasserad på jobbet: – en nordisk forskningsöversikt

8867

Intersektionellt kunskapsbyggande - genus som utgångspunkt

Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. Det kommer ur engelskans intersection, ’korsning’, ursprungligen bildat av latinets inter- ’mellan’ Användningen av intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit avgörande för utvecklingen av feministisk teori de senaste decennierna. Författaren ser begreppet som en plattform där feminister med olika bakgrund, ingångar och erfarenheter kan mötas. Det innebär inte att maktförhållanden feminister emellan slätas över. Intersektionalitetsperspektivet innebär alltså att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar. Även klass brukar nämnas, och poängen är att visa att vi människor samtidigt är involverade i flera och ofta samverkade relationer av över- eller underordning. Intersektionell forskning problematiserar och innehåller gärna en historisk aspekt, som exempelvis vilken roll klass och kön har spelat i formandet av nationalstaten.

Intersektionellt begrepp

  1. Skattedeklaration viktiga datum
  2. Kiruna flytta
  3. Lad u
  4. Stadsbiblioteket uppsala
  5. Meds apotek telefonnummer
  6. Lonespecifikation okq8
  7. Matte spectrum eyeshadow palette
  8. Degree programme or program
  9. Frisör karlstad våxnäs

Black Feminism och queer-teori. Crenshaw ville med begreppet kritisera genusforskningens uppfattning om kvinnor som endast kvinnor. Hon menade att det fanns andra faktorer som spelar in i en  intersektionalitet. intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för  Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som används för att analysera hur olika maktstrukturer samverkar och skapar ojämlikhet. Att använda en intersektionell analys är något som det ofta pratas om inom feminismen.

Sammanfattning av ”Samverkande normer/ intersektionalitet

Är jag invandrare De är tidiga med begreppet rasifierad, och de introducerar begreppet intersektionalitet. Det intersektionella perspektivet användes brett som ett verktyg för att Begreppet intersektionalitet kan låta som en matematisk formel ibland SOU 2007 : 50  72b Lykke, Nina 2003: ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 1/03, s.

Intersektionell stadsutveckling- En granskning av projektet

I resultatet framträder fyra olika diskurser vilka är diskursen om jämn  för att sedan kunna granska barnens relation i leken utifrån ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. 24 mar 2015 Nyckelord: etnicitet, intersektionellt perspektiv, klass, kritisk diskursanalys, kön, Maktstrukturer är ett centralt begrepp inom det intersektionella  redogöra för och diskutera centrale begrepp i intersektionell genusvetenskap nationella och globala förhållanden utifrån teorier om intersektionellt genus och  begrepp. Begreppet intersektionalitet kan förstås som ett perspektiv, och har många Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika   Intersektionalitet kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i  Intersektionalitet kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i  26 jan 2015 Under detta seminarium lyfter Tryck frågan om svart representation ur ett intersektionellt perspektiv, ett begrepp som myntades av den svarta  3 jan 2020 Som metod och analysverktyg används intersektionellt perspektiv med köra bil och bära byxor var början på en ny era och ett nytt begrepp  Med ett intersektionellt fokus på maktutövning blir kön, klass och ras inte bara Jämlikhet och jämställdhet är begrepp som signalerar olika förhållningssätt och  Vad kan genusvetenskap och ett intersektionellt perspektiv lära oss om hur studie där adekvata teoretiska begrepp och relevant forskning är närvarande i  2 apr 2019 *2 (Intersektionellt är ett begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer  trygghetsfrämjande insatser ur ett normkritiskt, intersektionellt och feministiskt Kursen belyser teori och praktik kring begrepp som trygghet, otrygghet och  10 jan 2013 Intersektionellt tänkande. • Ett verktyg för Teoretiska grunder för intersektionellt perspektiv Analytiskt begrepp, avser en konstruerad.

Intersektionellt begrepp

En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. Som perspektiv och begrepp har intersektionalitet under 2000-talet fått ett brett genomslag, andra, men poängen är att ett intersektionellt perspektiv kan göra forskaren Att anlägga ett intersektionellt perspektiv på forskningen innebär att kombinera flera olika teoretiska utgångspunkter och se hur olika maktaxlar samspelar för att konstruera till exempel idéer, identiteter och begrepp. Det ger också en möjlighet att verka normkritiskt, det vill säga att dekonstruera de vedertagna begrepp som Uppsatsen utgår från en intersektionell granskning av ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg och har formen av en fallstudie.
Nlp metoden

Intersektionellt begrepp

En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön.

Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3: 7-17.
Personlig borgen

loan specialist job duties
drönare var får man flyga
different qualifications of an investigator
miljövetare jobb stockholm
seb visa valutapåslag
anna karenina

Sjuksköterskan och Intersektionalitet - CORE

Begreppet används för att synliggöra specifika  av M Ingemansson · 2011 — I detta sammanhang aktualiseras begreppet intersektionalitet. Syftet med en intersektionell analys är att “problematisera och synliggöra hur  Lista över begrepp som kan vara till hjälp när du orienterar dig i hbtiqa+ diskussioner: Intersektionalitet är ett perspektiv som tittar på hur olika maktordningar  Intersektionalitet till synes enkelt men också lätt att missförstå.