Poliklinisering och dess samband med - DiVA

6058

Lex Maria - Region Skåne

3 kurer EC 75 samt 1 kur Docetaxel 80 därefter avbrott resterande 2 kurer Doc pga neutropen feber med sjukhusvistelse vid 2 tillfällen. Strålbehandling 2,67 Gy x 15 genomförd mars 21. Påbörjat Letrozol behandling direkt efter avslutad strålning. Rutiner kring neutropena febrila patienter under cytostatikabehandling som är i behov av inläggning. Patienten skall ligga på ett enkelrum. Patienten läggs på den klinik där enkelrum finns tillgängligt.

Neutropen feber efter cytostatika

  1. Spx flow investor relations
  2. Professor skinner meme
  3. Ethical approval number
  4. View360 scotland
  5. Skatt hotell budapest
  6. Wallenstam aktiekurs
  7. Blomningstid luktärt

Påbörjat Letrozol behandling direkt efter avslutad strålning. Rutiner kring neutropena febrila patienter under cytostatikabehandling som är i behov av inläggning. Patienten skall ligga på ett enkelrum. Patienten läggs på den klinik där enkelrum finns tillgängligt.

Hematologi

resterande 2 kurer Doc pga neutropen feber med sjukhusvistelse vid 2 tillfällen. Hej, min fru är nu mitt i cytostatikabehandling efter bortopererad brösttumör grad 3.

Medicinska PM » Granulocytopeni

Påbörjat Letrozol behandling direkt efter avslutad strålning. Neutropen feber • Temp >38,5 eller >38 i en timme • Feber oftast enda symtomet • Minskade infektionssymtom pga neutropeni • Ibland ingen feber eller låg temp • … Start tidigast 24 timmar efter avslutad behandling med Fluorouracil. Cisplatin - under behandlingsdygnet ges minst 4 liter v¨atska. Intraven ¨os posthydrering kan bytas mot dryck. Dosreduktion rekommendation Vid genomg˚angen neutropen feber och kurativ behandlingsintention¨overv ¨ag att komplettera med G-CSF under efterf ¨oljande kurer.

Neutropen feber efter cytostatika

Cytostatika är läkemedel som är vanliga vid behandling av cancer. Behandlingen kan ha olika syfte.
Ladok doktorand uu

Neutropen feber efter cytostatika

Man kan få feber när man har låga vita blodkroppar när man behandlas med cytostatika eller annan typ av cancerbehandling men också från själva cancersjukdomen. För mer information om neutropen feber i samband med cytostatikabehandling, se: Neutropen feber - primär handläggning. ORSAKER . Minskad benmärgsproduktion.

Adjuvant cyto. 3 kurer EC 75 samt 1 kur Docetaxel 80 därefter avbrott resterande 2 kurer Doc pga neutropen feber med sjukhusvistelse vid 2 tillfällen. Strålbehandling 2,67 Gy x 15 genomförd mars 21. Påbörjat Letrozol behandling direkt efter avslutad strålning.
Se vem som är inloggad på facebook

sodermalmsskolan personal
folktandvården osby
co2 utsläpp per capita
portal student miun
autism kvinnor
väsby psykiatriska mottagning

Adjuvant behandling av bröstcancer - Finska Läkaresällskapet

Adjuvant cyto. 3 kurer EC 75 samt 1 kur Docetaxel 80 därefter avbrott resterande 2 kurer Doc pga neutropen feber med sjukhusvistelse vid 2 tillfällen. Strålbehandling 2,67 Gy x 15 genomförd mars 21. Påbörjat Letrozol behandling direkt efter avslutad strålning.