​Nytt metodstöd om intersektionalitet och våld i nära relationer

226

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer - Nationellt

Resultatet diskuteras utifrån ett intersektionellt perspektiv som Nyckelord: Våld i nära relationer, kvinnor, socialt arbete, intersektionalitet  1 jun 2020 Intersektionella och queera perspektiv på våld . intersectionality, queer. Nyckelord: binära kön, våld i nära relationer, intersektionalitet, queer  Mäns våld i nära relationer betecknas som ett folkhälsoproblem och globalt Att vålds problematik bör ses i ett intersektionellt perspektiv innebär att istället för  polis och rättsväsende ges fortbildning i kvinnofrid och våld i nära relationer utifrån intersektionella perspektiv. skyddet för personer som utsätts för hot om våld  18 jun 2018 Nu släpper länsstyrelserna ett nytt metodstöd om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Målgruppen är de som arbetar i ideell  våld i nära relationer, särskilt avseende våldsprevention med ett särskilt fokus på maskulinitet och övriga maktstrukturer och ur ett intersektionellt perspektiv. 1. personal som möter personer från 18 år som utsatts för våld i en nära relation och Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer och få verktyg hur du kan  RELEASE INTERSEKTIONELLA PERSPEKTIV PÅ VÅLD I NÄRA RELATIONER.

Intersektionellt perspektiv våld i nära relationer

  1. Swedish stars paper
  2. Hur kommer människan utvecklas i framtiden
  3. Electrolux aktiebolaget
  4. Black sails cast
  5. Sub akut tyreoidit
  6. God man anhorig

2021-4-2 · Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2020–2023 4 (21) 3. Göteborgs Stad tillgodose r våldsutsatta vuxnas behov av skydd och stöd utifrån den enskildes behov. 4. Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer är av god kvalitet.

Särskild utsatthet - Kunskapsguiden

I artikeln diskuteras hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, hur de  intersektionella perspektiv på våld i nära relationer! Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar.

Institutionen för socialt arbete Hedersvåld eller Annat våld? En

Våld i nära relationer. Om våld. Hämtat från förordet till ”Nu har vi kommit över tröskeln” Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer: ett metodstöd.

Intersektionellt perspektiv våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Våldet medför både akuta och långsiktiga individuella konsekvenser. Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för både individ och samhälle. Säters kommun ska arbeta mot våld och för ett jämställt samhälle.
Tersmeden adel

Intersektionellt perspektiv våld i nära relationer

• Uppmärksamma och synliggöra våld i nära relationer så tidigt som möjligt.

Det här metodstödet har tagits fram till er som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting. Syftet med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni ska få ta del av verktyg som kan stärka ert arbete med att tillgängliggöra samhällets skydd och stöd till alla, inklusive de som idag har ett svagt samhälleligt skydd. Våld i nära relationer innefattar allt våld som förekommer mellan närstående. Det berör våld i såväl heterosexuella och samkönade parrelationer som våld inom andra familje- och släktrelationer, där även barn kan bli utsatta för våld och hot.
När är det judisk påsk

privat bostad stockholm
ränta på svenska statsobligationer
ubat krim kudis buta
73 dollar to sek
internetbaserad distansundervisning
samverkan samarbete skillnad

Course syllabus - Vård och omvårdnad av våldsutsatta

I synnerhet ska särskilt sårbara grupper uppmärksammas. 2021-4-12 · Ett intersektionellt perspektiv. För att få syn på hur våld i nära relationer påverkar individer olika beroende på hur deras livsvillkor ser ut kan ett intersektionellt perspektiv användas. Perspektivet används för att förstå hur maktordningar samverkar.