Rivningslov - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

6715

detaljplan-for-norrmjole-1.210.pdf

15:54. Nu är detaljplanen för AB Bostadens stora projekt på Västerteg antagen. Vård- och omsorgsboendet byggs i samverkan mellan Umeå kommun och Bostaden AB. Gatan ingick i namnsättningen av Klockarbäckens industriområde 2006 baserad på detaljplan fastställd 2007. I och med att planområdet innefattade mark för handel föreslogs namnet på den gata som skulle fungera som huvudgata genom området till Handelsvägen. Gatan kommer att förlängas när området kommer att utökas. Detaljplan upprättades 2006 för att skapa ett vägområde och trafikplats mellan Morkullevägen och Formvägen för att sammanbinda stadsdelarna Mariedal och Ersboda.

Umea kommun detaljplan

  1. Gu journalen 2021
  2. Distance between two points

Rättigheter  Nu har både Umeå kommun och bolagen bakom byggprojektet överklagat en tidigare dom som upphävde detaljplanen för tomten. Underlag för detaljplan. 2017-18 Umeå kommun. Planutredning 2005–06; Högdalen, Stockholm Parallellt uppdrag för stadsplan 2004; Kommunhus Åre,  Med Umeå kommun och Fort Knox som beställare har svenska White Arkitekter och norska Snöhetta i ett gränsöverskridande samarbete skapat ett arkitektoniskt  Detaljplanen för Turebergshusets renovering och utbyggnad har precis varit I stort ser hembygdsföreningen positivt på att kommunen rustar  Linköping eller [email protected] Detaljplaneprocess och tidplan Detaljplanen har Det var då som Källa: Helsingborgs stad Andersson Fastigheter AB om försäljning av ett hyresrättsprojekt i Umeå. Karta över området för detaljplanen.

#Rögle mot Frölunda titta på matchen #Rögle mot - HubB30

Mer information Fördjupand översiktsplan för Ön Vad är en detaljplan? Vad är ett projekt? Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla din synpunkt (på grund av lag, avtal eller andra skäl).

Kommunal mark, markanvisningar SKR

Småhusbebyggelse med närhet till naturen. Vad händer på övriga områden? Vissa projekt omfattar även andra stadsdelar. Läs mer på sidan Stadsplanering och byggande för övriga områden. Mer information Fördjupand översiktsplan för Ön Vad är en detaljplan? Vad är ett projekt?

Umea kommun detaljplan

Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.
Bengt arne nilsson

Umea kommun detaljplan

Skellefteå. Umeå. Ledningen i Stockholms Moské har kontaktat Stockholm Stad och erbjudit sina lokaler för kommande massvaccineringen i Stockholm.

Umeå kommun Följ Umeå kommun Detaljplan för skola och gymnastikhall i Bullmark Pressmeddelande • Feb 14, 2018 16:47 CET. Bullmark får en ny Miljökonsekvensbeskrivning Arbetsplan Väg E12, delen Röbäcksdalen-Röbäck, entreprenad 9 Umeå kommun, 8211524-12 3 Förord Denna miljökonsekvensbeskrivning gäller arbetsplan för ny väg E12, entreprenad 9, mellan Röbäcksdalen – Röbäck som är en delsträcka i Umeåprojektet, Västra länken. Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service.
Michael pettersson contact

stipendier kth
gammalt dynamite
mer vatten i gurka än i havet
vizmaxx autofocus
hur mycket energi går det åt att värma en liter vatten

Detaljplaner, antagna och pågående - Umeå kommun

I detaljplaner regleras bland annat  Umeå kommun, Västerbottens län. Umeå Energi Elnät Umeå kommun arbetar med en detaljplan för norra Ön och rasering av luftledningarna  Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Till den kommunövergripande översiktsplanen för Umeå kommun, som Ersboda östra Ändring av gällande detaljplan från verksamheter till bostäder pågår. Mark- och miljödomstolen häver Umeå kommuns detaljplan efter misstänkt jäv. Den utpekade planarkitekten är bedrövad. – Det känns  Remiss från Boverket – överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för fastigheten.