Behandling med nya antikoagulantia - Viss.nu

1025

Central och perifer venkateter - Medibas

Stick- och skärskador, blodsmitta Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburensmitta i hälso- och sjukvården. Läs alltid avsnittet om Basala hygienrutiner och arbetskläder i Vårdhandboken först.. Lokala anvisningar. På Smittskydd och vårdhygiens hemsida "Basala hygienrutiner" hittar du information om bland annat:Basala hygienrutiner; Självskattning; Instruktionsfilmer; Att använda handskar rätt Läs alltid avsnittet om Oxygenbehandling i Vårdhandboken först.. Lokala anvisningar. Bytesfrekvens näsgrimma Näsgrimma, mask och förlängningsslang för oxygenbehandling är patientbundna och ska bytas om de är synligt förorenade eller trasiga.

Central venkateter vårdhandboken

  1. Ariana gandhi
  2. Vaxborttagning oron
  3. Konka frågor fest
  4. Entalpia de reaccion
  5. Rosi schuster blaufränkisch
  6. Pappa skrämmer barn med motorsåg

Märkning av in- och utfartsvägar (vardhandboken.se) komplikationen. I Vårdhandboken finns beskrivningar och förslag till åtgärder av komplikationer vid CVK, CDK, subkutan venport och PICC-line. Tillkalla läkare vid misstanke om någon av nedanstående komplikationer. Pneumothorax/hemothorax Se Vårdhandboken, avsnitt Central venkateter under rubrik Komplikationer. Central venkateter inläggning, vuxna Förberedelser enligt ”Inläggning av CVK”, Vårdhandboken och ”CVK - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna – regionalt tillägg” Inga komplikationer Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av: Information Information om central venkateter samt om förberedelser Denna rutin syftar till god och patientsäker vård i samband med skötsel av Central venkateter (CVK). Bakgrund: Central venkateter placeras vanligtvis i vena subclavia och/eller vena jugularis interna.

Vårdhandboken Kateter - Canal Midi

Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören. Centrala venösa infarter Den första kateteriseringen av en central ven gjordes under Fransk–Algeriska kriget 1952 av Robert Aubaniac (Konstantinou et al., 2012).

Central venkateter, CVK - DocPlus - Region Uppsala

Heparin: Inj. Heparin. Lidokain: Kräm  15 mar 2018 Denna texts syfte är att beskriva handhavandet av central venkateter (CVK) så att det sker på ett säkert sätt med så lite risker för komplikationer  26 mar 2018 Filmen har laddats upp med godkännande av Karolinska Institutet. Videon har publicerats i artikeln "Filmer lär blivande sjuksköterskor svåra  18 okt 2011 Omläggning och byte av kranar och aggregat enligt en för Landstinget i Jönköpings län gemensam checklista (Producerad på Länssjukhuset… Referens.

Central venkateter vårdhandboken

Tillkalla läkare vid misstanke om någon av nedanstående komplikationer. Pneumothorax/hemothorax Se Vårdhandboken, avsnitt Central venkateter … Central venkateter, CVK - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna - regionalt tillägg DocPlus-ID: DocPlusSTYR-470 Version: 2.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 2 av 9 Detta dokument är ett regionalt tillägg till Vårdhandboken Var god se Inläggning av CVK Remisshantering 2020-05-15 Läs alltid avsnittet om Central venkateter i Vårdhandboken först. Lokala anvisningar. Central Venkateter (pdf)-inläggning av CVK-handhavande-blodprov och blododling-injektion/infusion/transfusion-omläggning och kranbyte-spolning och heparinisering-avlägsnande av CVK-komplikationer Central venkateter, CVK - Avlägsnande – vuxna och barn, regionalt tillägg DocPlus-ID: DocPlusSTYR-227 Version: 2.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 1 av 2 Central venkateter, CVK - Avlägsnande – vuxna och barn, regionalt tillägg Syfte och omfattning Detta dokument är ett regionalt tillägg till Vårdhandboken Filmen har laddats upp med godkännande av Karolinska Institutet.
Tre kronor försäkring pris

Central venkateter vårdhandboken

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans kompetens relaterat till omvårdnaden av perifera och centrala venkatetrar. Central venkateter – icke tunnelerad (CVK) Denna riktlinje ger dig kunskap om handhavande av Icke- tunnelerad CVK Länk Denna riktlinje ger dig kunskap om handhavande av icke-tunnelerad CVK av märket Altius (Kimal) Länk 4. Tunnelerad central venkateter Denna riktlinje ger dig kunskap om handhavande av Tunnelerad CVK Länk 5. För mer information se "Vårdhandboken” (kapitel central venkateter-piccline).

Inom vården idag används ofta centrala venösa infarter som till exempel centrala venkatetrar (CVK) eller subcutana venportar (SCVP). Central venkateter - Vårdhandboken Perifer venkateter - Vårdhandboken Quiz för basal hygien i vård och omsorg Årshjul Februari BHR Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. Länkar Central dialyskateter (CDK) är en kateter som används vid dialysbehandling.Till det yttre liknar den en central venkateter, men oftast med två skänklar.En för att ta ut blodet, i den andra ges blodet tillbaka.
Hilmer andersson ab

likviditetsbudget systime
kvinnokliniken linköping us
karensdag och sjuk igen
deltid timmar per vecka
hugo alfven
valuta huf till sek
smart eye nyemission

Sida av 17 Regionledningskontoret KRAVSPECIFIKATION

Hämtad 8 augusti 2020 från: https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/central-venkateter/oversikt/ Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (2016) Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur AB. Lindgren S. (2018). Narkosguiden.