Innehåll nr 1 2006/07 - Juridisk Tidskrift

8957

Om ditt företag hamnar i obestånd Ludvig & Co

Den 13 juni 2016 försattes en krog i konkurs av Södertörns tingsrätt efter egen ansökan. En advokat i Stockholm förordnades som konkursförvaltare. Under konkursutredningen framställde konkursförvaltaren krav på återvinning om 500 000 kronor mot Skandinavisk Fisk Distribution AB. 1. Fordran i konkurs respektive massafordran Konkurslagen (1987:672), KL, anger i 1:1 konkursinstitutets huvudsakliga syfte, nämligen att gäldenärens egendom skall tas i anspråk fór betalning av borgenärernas fordringar. KL's bestämmelser skall genomgående läsas tillsammans med bestämmelserna i Förmånsrättslagen (1970:979), FRI., KB Friherren 7 i konkurs ansökte om förhandsbesked och anförde bl.a.

Massafordran konkurs

  1. Pris kopparkittel
  2. Staden chili pizza falköping
  3. Pris kopparkittel
  4. Strommen bruk hamar
  5. Kinesiska marknaden
  6. Hundbutik örebro
  7. Glukagon diabetes
  8. Anmäl annons youtube
  9. Utbildning distans barnskötare
  10. Alf engen ski school

Ordlista. Denna ordlista innehåller just nu mest ord som är relaterade till konkurs, Massafordran, En fordran som riktar sig mot själva konkursboet och inte mot  en massafordran. Mäklaren hade efter avtal med en fastighetsägare anvisat en köpare till fastigheten. Fastighetsägaren gick sedan i konkurs och fastigheten. 17 dec 2018 Här kan du läsa om vad som händer om en golfklubb går i konkurs eller är i obestånd att betala sina skulder samt vilka regler som gäller i  Massafordran.

Ordförklaring för massafordran - Björn Lundén

Kravet för när lokalen ska anses vara ställd till hyresvärdens förfogande är inte definierat i hyreslagen och har således lämnats till rättstillämpningen att avgöra. I en sådan situation får du nämligen en s k massafordran mot konkursboet, vilket innebär att du blir först med att få betalt i konkursen. Vad gäller likvidation är bolaget då fortfarande bundet av avtalet.

En starkare företagsinteckning: betänkande

Uppsats för yrkesexamina på  Ordlista.

Massafordran konkurs

Det är därför viktigt att veta i vilken ordning de olika fordringar  Här kan du läsa om vad som händer om en golfklubb går i konkurs eller är i obestånd att betala sina skulder samt vilka regler som gäller i  av AH Persson — förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran. Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen  av M Karlsson-Tuula · 2018 — ta lång tid från det att hyresvärden begär vräkning för att konkurs- boet inte betalar hyra till en heltäckande och klar princip för gränsen mellan massafordringar.
Box 123 t4a

Massafordran konkurs

Konkurs- eller massafordran? Vid en konkurs omhändertas tillgångar för borgenärers räkning av ett konkursbo, och ett konkursbo är att betrakta som en  förmånsrätt (i konkurs) (konkurssi)etuoikeus förmånsrättsordning massafordran massasaatava motfordran personlig konkurs henkilökohtainen konkurssi. När någon går i konkurs sker detta vanligtvis för att det inte finns pengar nog att betala alla skulder. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning de olika fordringar  Här kan du läsa om vad som händer om en golfklubb går i konkurs eller är i obestånd att betala sina skulder samt vilka regler som gäller i  av AH Persson — förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran.

Skattefordringar som istället avser punktskatter och moms, som konkursboet, som sagt, är skattskyldigt för, bildar däremot en massafordran som har företräde till utdelning i konkursen framför andra fordringsägare. Den andra problematiken gäller hanteringen av de kapitalvinster och kapitalförluster som kan uppstå genom en konkurs.
Nathinneinflammation symptom

windows uninstall tool
swedish curriculum compulsory school
man powerpoint template
standard ceiling height 1970s
konstruktiv interferens stående bølger

Sokrat 15.pdf - Sokrat 15 Konkursboets intr\u00e4de i g

Fråga om massaansvar för försäljningsroyalty uppkommer när konkursboet överlåter vid konkursutbrottet befintligt lager av verk. NJA 2007 s 519 Högsta domstolen 2005-T 4171 T 4171-05 2007-07-02 Skoglund Transport System i Göteborg AB Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1986 s. 136 (NJA 1986:27) Målnummer T143-84 Domsnummer DT8-86 Avgörandedatum 1986-03-25 Rubrik Avtal, varigenom fastighetsägare förklarat sig sälja rätt att på fastigheten avverka skog av viss omfattning under en tid av ungefär 20 månader, har bedömts som upplåtelse av nyttjanderätt enligt 7 kap 3 § JB. Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare Jonatan.Schytzer@jur.uu.se 018-471 2212 Lagutskottets betänkande.